پیش بینی فوتبال – انصاری فرد با کادر فنی و بازیکنان در اردوگاه سرخپوشان دیدار می کند

سایت پیش بینی فوتبال

معتبرترين سايت پيش بيني فوتبال

پرسپولیس نیوز: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پنجشنبه شب برای دیدار و گفتگو با آنها وارد سرخپوشان شد.

محمدحسن انصاری فرد فرد پنجشنبه شب قبل از بازی با نساجی وارد پرسپولیس شد و آرزوی موفقیت تیم را داشت.

سرمربی باشگاه همچنین در مورد برخی از مسائل و جذب بازیکن بازیکنان با کالدرون بحث های اخیری انجام داده است.

در این جلسه همچنین افشین پیروانی ، سرمربی تیم ، کاااوین و اینیگو ، مربیان دستیار ، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور رضا یالوه ، مدیر روابط عمومی حسین قدوسی و مدیر عامل شرکت داشتند.

ادامه مطلب …

پرسپولیس [ت] پرسپولیس [ت] پرسپولیس [ت] پرسپولیس [ت] پرسپولیس [ت] سایت باشگاه فوتبال [ت] فوتبال [ت] پیروزی [ت] فن هوادار [ت] علی کریمی [ت] پالئو [ت] ارتش سرخ

[بهترين سايت شرط بندي فوتبال]

انصاری فرد با کادر فنی و بازیکنان در اردوگاه سرخپوشان دیدار می کند

پيش بيني فوتبال

سايت پيش بيني معتبر